Oбучението от разстояние продължава за учениците от 5 до 12 клас

Oбучението от разстояние продължава за учениците от 5 до 12 клас

Oбучението от разстояние продължава за учениците от 5 до 12 клас

В периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална форма на обучение, ще се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.