Откриване на новата 2021/2022 учебна година.

Откриване на новата 2021/2022 учебна година.

Откриване на новата 2021/2022 учебна година.

Нека бъде успешна, спокойна и изпълнена с поводи за гордост и усмивки!

Бие селското звънче. Помни го!

Бие светлото звънче. Помни!

Бие над планинската верига.

Бие над реки и планини.

Бие в утрото. И все още бие.

Над едно поле и над една река,

нови светове ще ти открие

и след тебе ще звъни така.

И след теб децата ще събира –

винаги ще има дълг такъв.

Да се вдигне горе на баира,

звън да звънне и да бъде пръв.

И когато ветрове завият,

Ще излезеш посред нощ навън

и у себе си ти ще откриеш

неговият незабравен звън.

На добър час!