Декларация

Декларация

Уважаеми родители, 
МОН предоставя възможност на учениците от 5 до 7 клас да учат присъствено,ако 50 % от учениците се тестват поне 1 път седмично с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

За целта е необходимо писменното съгласие на родител и ученик чрез подаване на декларация за съгласие.

Срок за подаване на декларациите - 08.12.2021 г. до 12.00 часа в ОУ "Васил Левски".