Преустановяване на присъствените учебни занятия за 6 и 7 клас

Преустановяване на присъствените учебни занятия за 6 и 7 клас

Преустановяване на присъствените учебни занятия за 6 и 7 клас

На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1,  от ЗПУО , чл.105, ал.5 от ЗПУО,  Заповед №620/ 11.03.2021г. на кмета на Община Провадия, Заповед №786/ 11.03.2021г. на директора на РЗИ гр. Варна и Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 6 и 7 клас в периода 15.03.2021г. - 26.03.2021г. вкл. и в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско. В посочения период занятията ще се провеждат в електронна среда от разстояние.