22 април - Ден на Земята

22 април - Ден на Земята

22 април - Ден на Земята

Учениците от ОУ "В.Левски"- с.Бозвелийско отбелязаха с различни инициативи Международният Ден на Земята : почистване на училищния двор, градинките пред кметството, читалището и пенсионерския клуб. Учениците от втори клас изработиха постер с послание: "Да опазим Земята чиста! Тя е наш общ дом!".