"Родният край през моите очи"

"Родният край през моите очи"

"Родният край през моите очи"

Учениците проявиха фотографските си умения и заснеха красиви пейзажи от нашия роден край.