6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия

6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия

6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия

Колективът на ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско Ви пожелава весел празник!