Записване в I и VIII клас

Записване в I и VIII клас

Уважаеми родители във връзка с правото на еднократна помощ от 300 лв. на семейства, чиито деца са записани за първа година в първи клас за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година Ви предоставяме допълнителна информация, чрез писмо на РУО гр. Варна Изх. № 0605-164 от 06.08.2021г.