Европейска седмица на мобилността

Европейска седмица на мобилността

Европейска седмица на мобилността

Учениците от Основно училище "Васил Левски" с.Бозвелийско взеха участие в Европейска седмица на мобилността и заедно с представители на РУ- Провадия и Център за подкрепа за личностно развитие- ОДК Провадия раздадоха на участниците в движението балони с призив за безопасно шофиране и запазване живота на децата на пътя.