Патронен празник

Патронен празник

Патронен празник

"Ти ни трябваш и днес, Апостоле,

да ни кажеш ни трябваш, Апостоле,

как се люби народ, Апостоле,

как се служи на род, Апостоле,

как се дава живот, Апостоле,

за живота, живот, Апостоле."

Учениците от ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско, отбелязоха своя патронен празник и се преклониха пред подвига и саможертвата на Апостола на свободата.