Ден на Земята

Ден на Земята

Ден на Земята

Не трябва да бъдем разрушители, а пазители на планетата ни, защото както тя има нужда от нас, така и ние имаме нужда от нея.

Да си спомним за връзката ни с природата и да я поддържаме жива!