• ЗНАНИЕ,...
    ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско
    ЗНАНИЕ,...
  • ...ДУХОВНОСТ,...
    ...ДУХОВНОСТ,...
  • ...,РОДОЛЮБИЕ
    ...,РОДОЛЮБИЕ

Добре дошли в нашия сайт!

   

    В ОУ "Васил Левски" се извършва прием и обучение на ученици от първи до седми клас за придобиване на основно образование. За обучението и възпитанието на учениците се грижат мотивирани учители с богат професионален опит и квалификация. Училището разполага  със съвременна много добре поддържана материална база.Класните стаи и кабинети са оборудвани с необходимите учебно- технически средства за качествен учебен процес. За улеснение на родители и ученици организацията на учебния процес е целодневна.

Новини

Ден на Земята

Великденско шарене

Честита Баба Марта

Проекти

Подкрепа за успех
"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ