• ЗНАНИЕ,...
  ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско
  ЗНАНИЕ,...
 • ...ДУХОВНОСТ,...
  ...ДУХОВНОСТ,...
 • ...,РОДОЛЮБИЕ
  ...,РОДОЛЮБИЕ

Добре дошли в нашия сайт!

   

    В ОУ "Васил Левски" се извършва прием и обучение на ученици от първи до седми клас за придобиване на основно образование. За обучението и възпитанието на учениците се грижат мотивирани учители с богат професионален опит и квалификация. Училището разполага  със съвременна много добре поддържана материална база.Класните стаи и кабинети са оборудвани с необходимите учебно- технически средства за качествен учебен процес. За улеснение на родители и ученици организацията на учебния процес е целодневна.

Новини

  ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА !

Възобновяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас

Oбучението от разстояние продължава за учениците от 5 до 12 клас

Проекти

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ