• ЗНАНИЕ,...
    ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско
    ЗНАНИЕ,...
  • ...ДУХОВНОСТ,...
    ...ДУХОВНОСТ,...
  • ...,РОДОЛЮБИЕ
    ...,РОДОЛЮБИЕ

Добре дошли в нашия сайт!

   

    В ОУ "Васил Левски" се извършва прием и обучение на ученици от първи до седми клас за придобиване на основно образование. За обучението и възпитанието на учениците се грижат мотивирани учители с богат професионален опит и квалификация. Училището разполага  със съвременна много добре поддържана материална база.Класните стаи и кабинети са оборудвани с необходимите учебно- технически средства за качествен учебен процес. За улеснение на родители и ученици организацията на учебния процес е целодневна.

Проекти

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Процедура за подбор на образователен медиатор на основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.70, ал.1,2,3 от Указание за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

Научи повече
"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

На 20.10.2020г. стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Научи повече