• ЗНАНИЕ,...
    ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско
    ЗНАНИЕ,...
  • ...ДУХОВНОСТ,...
    ...ДУХОВНОСТ,...
  • ...,РОДОЛЮБИЕ
    ...,РОДОЛЮБИЕ

Добре дошли в нашия сайт!

   

    В ОУ "Васил Левски" се извършва прием и обучение на ученици от първи до седми клас за придобиване на основно образование. За обучението и възпитанието на учениците се грижат мотивирани учители с богат професионален опит и квалификация. Училището разполага  със съвременна много добре поддържана материална база.Класните стаи и кабинети са оборудвани с необходимите учебно- технически средства за качествен учебен процес. За улеснение на родители и ученици организацията на учебния процес е целодневна.

Новини

Междуучилищна изява по проект „Подкрепа за успех“ на тема „Всички професии са важни“

Mеждуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ на тема „Базар на професиите“

Денят на детето

Проекти

Подкрепа за успех
"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ